Image Alt

Algemene voorwaarden

  /  Algemene voorwaarden

Met de algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u als klant heeft.

De algemene voorwaarden zijn in een pdf-bestand te downloaden en (eventueel) te printen. In onder andere onze offertes wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Verder zijn wij verplicht om u het recht te verlenen ons EPG Certificaat in te zien,
ook deze kunt u hier downloaden.