Image Alt

VvE-beheer

  /  VvE-beheer

Bent u voor uw Vereniging van Eigenaars (VvE) op zoek naar een betrokken VvE-beheerder die u kunt inschakelen op de momenten waarop u daar behoefte aan heeft of wilt u liever geheel ontzorgd worden? 

Wij van VeriVast zijn van alle deelmarkten van het VvE-beheer thuis en bieden u graag onze deskundige hulp aan. Wij kunnen de VvE-besturen van een appartementencomplex in verschillende fases ondersteunen/ontzorgen:

Planfase

Al voordat een bouwplan van een appartementencomplex concreet wordt en er over gegaan kan worden tot de bouw, dient er al het nodige geregeld en vastgelegd te worden met betrekking tot de eigendomsverhoudingen, reglementen en akten. Wij denken graag in deze fase al mee om te voorkomen dat u later voor (kostbare) verrassingen komt te staan.

(op)Startfase

Wij helpen u al tijdens de bouw om voor de VvE alles op de rails te zetten zodat zodra het appartementencomplex opgeleverd wordt, er al een actieve VvE bestaat om door te rollen naar de beheerfase. In deze fase is het belangrijk dat het appartementencomplex volgens afspraak wordt gebouwd en op de juiste wijze wordt opgeleverd. Ook belangrijk is dat goed inzichtelijk is welke garanties er na de oplevering gelden.  

Beheerfase

Het goed beheren en besturen van een VvE kost aardig wat tijd. Tijd die u naar alle waarschijnlijkheid liever besteed aan andere dingen. Wij ontzorgen u met plezier!  Gedreven als wij zijn gaan wij aan de slag met de verschillende facetten van het VvE-beheer voor uw appartementencomplex.

Administratief en financieel beheer

Zo zorgen wij ervoor dat uw administratie bijgewerkt blijft, dat de jaarstukken op tijd worden opgemaakt, er een begroting komt op basis waarvan de (jaarlijkse) ledenbijdragen kan worden vastgesteld. Ook belangrijk natuurlijk is dat de ledenbijdragen op tijd geïnd worden en als er niet betaald wordt daar achteraan wordt gegaan. U heeft nergens meer omkijken naar en u kunt altijd online meekijken hoe de VvE ervoor staat. Ook het beoordelen van te betalen facturen gaat allemaal online. Hiervoor krijgt u eigen log-in portaal op onze site (rechts bovenin)

Bestuurlijk beheer

Elk jaar moet er minimaal eenmaal vergaderd worden waarvoor alle leden moeten worden uitgenodigd en geïnformeerd dienen te worden over de stand van zaken binnen een VvE. Wanneer en waar gaat u dit doen? Wat staat er op de agenda? Wie gaat notuleren en zorgen dat de actiepunten opgepakt worden? Allemaal zaken die van belang zijn voor het goed functioneren van een VvE en gedaan moeten worden door iemand van het bestuur. Een hele klus als je het goed wilt doen met het oog op het behoud van het appartementencomplex. Wij nemen u graag deze taken uit handen.

Technisch beheer

Bij wie kan een lid zich melden als er bijvoorbeeld een storing is of als de schoonmaak van de algemene ruimten onder de maat is? Is er over tien jaar voldoende geld beschikbaar om de kosten van het vervangen van het platte dak te bekostigen? Is het goed inzichtelijk wat de staat op dit moment van het onderhoud van alle onderdelen van het pand is? Best wel ingewikkelde materie. Een technisch manager van ons, komt minimaal één keer per jaar uw complex inspecteren en zorgt dat de meerjarenonderhoudsprognose geactualiseerd blijft zodat financieel ook goed inzichtelijk is of het begrote onderhoud kan worden bekostigd. Voor het dagelijkse technisch beheer zijn wij tijdens kantoortijden geopend en na kantoortijden kunt u bellen met onze storingsdienst. Op deze manier staat u nooit voor verrassingen en hoeft er niemand ’s nachts lastiggevallen te worden. Fijn toch!

Wilt u meer details van onze beheerwerkzaamheden?
Deze hebben wij voor u klaargezet in een printbare versie >

Opfrisfase

Is het tijd om het huishoudelijk reglement te vernieuwen, dient de splitsingsakte aangepast te worden of denkt u aan een grote renovatie en dat wellicht in combinatie met verduurzaming van uw complex? In deze fase kunnen wij u adviseren maar indien gewenst kunnen wij ook het hele traject begeleiden; van het komen met ideeën tot de begeleiding van en toezicht houden op de werkzaamheden.

Vooral in deze fase komen de expertises van beide moederbedrijven Duvast en Vericon goed van pas. Verduurzaming kost geld maar levert ook geld op: er zijn subsidies en leningen beschikbaar voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Ook voor VvE’s! Het verduurzamen van een appartementencomplex gaat gepaard met een hoog investeringsbedrag. Hier tegenover staat dat de te nemen maatregelen een enorme energiebesparing op zullen leveren zodat het investeringsbedrag binnen een overzichtelijke periode terugverdiend wordt. Wij rekenen graag de terugverdientijd voor u uit!

Slapende VvE

In Nederland zijn er helaas veel VvE’s die slapend zijn. Veelal zijn dit kleine complexen met een klein aantal appartementseigenaren. Ook deze kleine VvE’s behoren aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Voor een vooraf vastgesteld bedrag, maken wij de VvE actief. Hiervoor brengen wij alles van de VvE in kaart en zorgen ervoor dat de VvE weer gaat voldoen aan de minimale eisen die aan elke VvE in Nederland wordt gesteld. U ontvangt van ons een compact draaiboek met een checklist wat en wanneer bepaalde handelingen moeten worden verricht zodat u op eigen kracht verder kunt.

Verkoopbaarheid en waarde verhogend

Een VvE die actief en op orde is werpt zijn vruchten af. Alleen al voor de verkoopbaarheid is een actieve VvE nodig, maar ook nog meer: een goed functionerende VvE heeft doorgaans een goed onderhouden, schoon appartementencomplex. Dat vertaalt zich in een hogere waarde van ieder appartementsrecht!

VvE check

Heeft u een appartement of bedrijfsruimte dat deel uitmaakt van een groter pand, op het oog om te kopen? Dan is het verstandig om de VvE te checken of de Vereniging wel goed gezond is en voldoet aan de wettelijke eisen. Immers u koopt niet een woning of een bedrijfsruimte maar een appartementsrecht en daar komt wat meer bij kijken dan een reguliere grondgebonden woning of bedrijfsruimte.

Wordt er één keer per jaar vergaderd? Dat is namelijk wettelijk vereist. Zijn er notulen aanwezig? Hierin staat vaak waardevolle informatie waaruit u kunt opmaken of er serieus aandacht aan bepaalde zaken wordt gegeven. Hoe hoog is de maandelijkse VvE-bijdrage? Is dit genoeg om alle geplande werkzaamheden en kosten te betalen? En is het complex verzekerd en waartegen? Zomaar een aantal vragen die toch wel belangrijk zijn om te weten voordat je een appartementsrecht koopt.

Voor een klein bedrag kunnen wij in korte tijd een VvE check doen zodat u, voordat u daadwerkelijk overgaat tot koop, weet wat u koopt. U voorkomt zo dat u voor dure verrassingen komt te staan.