Image Alt

Verwijdering tank

  /    /  Verwijdering tank

Verwijdering tank

Zowel een ondergrondse als een bovengrondse tank dient elke 15 jaar gekeurd te worden. Dit is geregeld in het activiteitenbesluit. Het is niet een eenvoudige keuring omdat de tank aan de bovenzijde vrij moet komen te liggen. De tank ligt vaak op 1,5 meter diepte waardoor het grondpeil de klus bemoeilijkt. Door een goede planning is niet altijd bronbemaling nodig en zo kunnen kosten bespaard worden.

Voor een opdrachtgever hebben wij geholpen bij het begeleiden en coördineren van het verwijderen van een dieseltank van 50 m3. De tank kon niet meer blijven liggen omdat de tank niet meer door de 15 jaarlijkse keuring kwam. De opdrachtgever had de tank niet meer in gebruik dus werd besloten om de tank te verwijderen.

Nadat de tank is verwijderd is direct de vloeistofdichte vloer van de naastgelegen wasplaats (voor de vrachtwagens) gerepareerd en gekeurd. Een vloeistofdichte vloer moet jaarlijks geïnspecteerd worden en één keer in de zes jaar moet de vloer gekeurd worden.