Image Alt

Vereniging van Eigenaars Bergentheim

  /    /  Vereniging van Eigenaars Bergentheim

Advies en begeleiding bij het opheffen en opnieuw splitsen van twee appartementencomplexen in Bergentheim

Als blijkt dat een splitsing van twee appartementencomplexen in het verleden niet optimaal gedaan is en niet aansluit bij nieuwe ontwikkelingen in het complex dan kan daar alleen wat aan gedaan worden als de splitsingsakte gewijzigd wordt. Een besluit waarmee alle eigenaren het eens zijn en waarvan de besluitvorming zelfs schriftelijk is vastgelegd, volstaat niet. Alle zaken die afwijkend van de splitsingsakte inclusief het splitsingsreglement worden afgesproken, dienen notarieel in de splitsingsakte en reglement gewijzigd te worden.

Dit is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Alle eigenaren en direct belanghebbenden (zoals hypotheeknemers en eventueel beslagleggers) van een complex moeten hun goedkeuring hieraan geven.

Maar in Bergentheim is het gelukt. Bij dit appartementencomplex was sprake van een hoofdsplitsing (de hoofd-VvE) die weer opgesplitst was in twee onder- VvE’s. De beide onder-VvE’s wilden separaat van elkaar verder. Dit kon in dit geval ook omdat het twee van elkaar losstaande appartementencomplexen betrof die los van elkaar maar wel naast elkaar (gepland) staan. Hiervoor moest eerst de ondersplitsing en daarna de hoofdsplitsing opgeheven worden waarna er opnieuw gesplitst moest worden met als resultaat:  twee onafhankelijke (hoofd-)VvE’s. Aan de ingewikkelde structuur met een hoofd-VvE en twee onder-VvE’s is een einde gekomen. Parallel aan het “splitsen” van de twee VvE’s wilden beide onder-VvE’s  ook de inhoud van hun splitsingsakte gewijzigd hebben.

VeriVast heeft het hele proces rondom de opheffing en opnieuw splitsen van de appartementencomplexen gecoördineerd en heeft daar waar nodig de VvE’s van advies voorzien. Daarnaast hebben wij ook één van de onder-VvE’s begeleid bij het wijzigen van hun splitsingsakte. Hiervoor was heel wat afstemming met de eigenaren noodzakelijk en uiteindelijk heeft een notaris van Vechtstede Notarissen alles uitgewerkt in een aantal mooie akten.

Eind goed, al goed!